Psychologia Kobiet

Specjalizuję się w pracy z kobietami, które obecnie doświadczają przemocy w rodzinie lub doznawały przemocy w przeszłości i teraz odczuwają jej negatywne skutki.

Przemoc Psychiczna

Przemoc psychiczna to naruszanie godności osobistej. Zachowanie, które ma poniżający charakter, budzi poczucie zagrożenia, wywołuje emocjonalne cierpienie lub ból (np. wyzywanie, stała krytyka, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, wmawianie choroby psychicznej, wyśmiewanie, szantażowanie, zaniedbywanie…).

Przemoc Ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to naruszanie własności. Uniemożliwianie i utrudnianie dostępu do środków finansowych i możliwości ich pozyskania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie mienia, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, zadłużanie rodziny…).

Przemoc Fizyczna

Przemoc fizyczna to naruszanie nietykalności fizycznej. Każde zachowanie mogące prowadzić do odczuwania bólu i obrażeń fizycznych (np. duszenie, popychanie, bicie, przymuszanie, pozbawianie jedzenia, picia, snu…).

Przemoc Seksualna

Przemoc seksualna to naruszanie intymności. Wymuszanie współżycia seksualnego, zmuszanie do uprawianie form współżycia, których nie akceptujesz, zmuszanie do współżycia z innymi osobami…).

Psychologia Kobiet

Doświadczasz przemocy?
Czujesz, że Twoje granice są przekraczane?
Potrzebujesz wsparcia?

Jestem autorem programu pomocy psychologicznej dla Kobiet „Stop przemocy”, przez który przeprowadziłam wiele Kobiet zdecydowanych na znaczące zmiany w swoim życiu.

Tobie również mogę pomóc przejść przez ten trudny proces.