Pomoc Psychologiczna

Droga Kobieto!

Zapraszam Cię na spotkania indywidualne i grupowe. Uwolnij się od smutku, strachu i depresji. Twoje konflikty wewnętrzne jak i zewnętrzne będą Ci służyć jeśli odpowiednio wcześnie zostaną rozpoznane i dobrze poprowadzone.

Co konkretnie da Ci udział w spotkaniach ze mną?

Dzięki ćwiczeniom podniesiesz swoje poczucie własnej wartości, co da Ci lepsze rezultaty w każdej dziedzinie życia.

  • Zrozumiesz, jak ważna jest samoświadomość w rozwoju twojej osobowości.
  • Nauczysz się zdrowego myślenia i zarządzania własnymi emocjami.
  • Połączysz swoją wiedzę z tęsknotami własnej duszy i będziesz realizować siebie.
  • Poprawisz swoją samoocenę i wzmocnisz poczucie własnej wartości.
  • Nauczysz się planowania i osiągania własnych celów.
  • Zmienisz swoje przekonania, które wcześniej blokowały twój rozwój.
  • Wyeliminujesz poczucie winy i weźmiesz odpowiedzialność za własne życie.
  • Poradzisz sobie ze stresem, z krytyką i oceną.
  • Nauczysz się stosować twórczą, konstruktywną krytykę.
  • Zaufasz sobie i znajdziesz w sobie moc, szacunek, akceptację i wsparcie.

Pomoc psychologiczna jest niezwykle potrzebna i uzyskuje się ją u psychologa. Jeżeli np. ludzie boją się, że utracą pracę lub są po rozstaniu z bliską osobą albo zrobią coś wg nich głupiego i przeżywają nieprzyjemne uczucia , co jest normalne, zdrowe i potrzebne, mogą uzyskać pomoc zwracając się do psychologa. 

Psycholog stosuje inne podejście niż rodzic czy nauczyciel. Jego zadaniem jest takie formułowanie pytań aby klient sam doszedł do swoich wniosków. Psycholog rozmawia z klientem twórczo w kierunku realizacji celów i spełnienia się dzięki preferowanym wartościom.

Jest to skupianie uwagi na potrzebach, dawanie natchnienia do twórczości poznawczej, w poszukiwaniu światła prawdy.

Obecnie brakuje języka miłości i słów kierowanych z szacunkiem dla drugiego człowieka jako podmiotu. Przeważa język naukowy, nauka podporządkowuje edukację i wychowanie.

Często klienci chcą wiedzieć jak postępować, jak żyć, jak mają się zmienić i pytają o gotowe odpowiedzi. 

Psycholog nie daje rad ani odpowiedzi. Pokazuje jak zmieniać zachowanie.
Jest różnica pomiędzy pomocą psychologiczną a psychoterapią, która dotyczy wprowadzania trwałych zmian w osobowości i takie zajęcia prowadzi psychoterapeuta , który usuwa chorobowe objawy pacjenta.

Pomoc psychologiczna ma formę edukacyjną. Człowiek może zobaczyć siebie w różnych sytuacjach, np. jak działa w grupie, jaką rolę przyjmuje, jak reaguje. Jest to zbieranie informacji zwrotnych jak mnie postrzegają inni ludzie, jak mi jest w kontaktach z ludźmi, jak ja odbieram innych ludzi. Poznajemy dużo nowych informacji o sobie, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. 

Pomoc psychologiczną stanowią spotkania, które mają na celu rozwijanie osobowości. Organizowane są treningi interpersonalne, ćwiczenia asertywności, treningi umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia ukazujące techniki relaksacji.
Pracuje się nad samooceną, poczuciem własnej wartości, pomaga się w sytuacjach stresujących. 
Cele i zakres pomocy psychologicznej określają klienci, którzy wiedzą kiedy chcą się zająć poszczególnymi problemami. Psycholog podąża z szacunkiem za potrzebami klienta.

Zapraszam z głębi Serca,
Elżbieta Dybińska

Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo:

+48 606 810 636

elzbieta.dybinska@gmail.com