Metoda Odpinania problemów emocjonalnych i zdrowotnych

Jestem psychologiem ale także trenerem Metody Odpinania z licencją, przyznaną przez autorkę metody, Małgorzatę Wołukanis. www.trzecieoko.pl w zakładce trenerzy, znajdziesz moje nazwisko.

Psychologia nie jest doskonała. Dzięki tej metodzie mogę szybciej i skuteczniej pomagać osobom, które pragną uwolnić się od emocjonalnego cierpienia. 

Metoda Odpinania służy do  demontażu potężnych, negatywnych  wzorców myślowych w podświadomości człowieka i usuwaniu ich z wnętrza człowieka. Wszystko czego doświadczaliśmy jest zapisane w naszej podświadomości. Te wzorce energetyczne nie podlegają dyskusji.

Warstwa po warstwie może być usunięta za pomocą prostych technik opracowanych przez autorkę. 

Wiele lat przepracowałam słuchając ludzi i wiem, że nie ma rodziny, w której nie ma problemów. Przeżywamy emocje, uwikłania, straty, tajemnice rodowe, niezakończone kryzysy. Nie znamy się wzajemnie a mówimy o swoim bólu podobnymi słowami. Emocje odkładają się w ciele a ciało somatyzuje, powstają choroby, często tzw nieuleczalne.
 
Metoda Odpinania jest ponadczasową metodą za pomocą której odzyskujemy upragniony spokój i wolność od cierpienia.

Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo:

+48 606 810 636

elzbieta.dybinska@gmail.com