Specjalizuję się w pracy z kobietami,
które obecnie doświadczają przemocy w rodzinie lub doznawały przemocy w przeszłości i teraz odczuwają jej negatywne skutki.

Psychiczna

Przemoc psychiczna to naruszanie godności osobistej. Zachowanie, które ma poniżający charakter, budzi poczucie zagrożenia, wywołuje emocjonalne cierpienie lub ból (np. wyzywanie, stała krytyka, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, wmawianie choroby psychicznej, wyśmiewanie, szantażowanie, zaniedbywanie…).

Fizyczna

Przemoc fizyczna to naruszanie nietykalności fizycznej. Każde zachowanie mogące
prowadzić do odczuwania bólu i obrażeń fizycznych (np. duszenie, popychanie, kopanie,
bicie, przymuszanie, pozbawianie jedzenia, picia, snu…).

Ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to naruszanie własności. Uniemożliwianie i utrudnianie dostępu do środków finansowych i możliwości ich pozyskania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie mienia, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, zadłużanie rodziny…).

Seksualna

Przemoc seksualna to naruszanie intymności. Wymuszanie współżycia seksualnego, zmuszanie do uprawianie form współżycia, których nie akceptujesz, zmuszanie do współżycia z innymi osobami…).

Napisałam własny program pomocy psychologicznej dla kobiet „Stop przemocy”, przez który przeprowadziłam wiele kobiet zdecydowanych na znaczące zmiany w swoim życiu.

Dzieląc się doświadczeniem, w atmosferze szacunku, zrozumienia i akceptacji, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
Masz prawo do zadbania o swoje potrzeby.

Pomogę Ci

1. Określić obecną sytuację

2. Sprecyzować czego chcesz

3. Stworzyć plan działania

4. Osiągnąć zamierzony cel

Zapraszam Cię do udziału w spotkaniach ze mną.

Pracuję w nurcie humanistycznym, mającym holistyczne (całościowe) podejście do zdrowia i funkcjonowania organizmu człowieka.

Skontaktuj się